PC Gaming Show 2020 Archives - تک مگا | نبض فناوری و سرگرمی

تاریخ برگزاری PC Gaming Show 2020 از زبان Evan Lahti سردبیر وب‌سایت PC Gamer

تاریخ برگزاری PC Gaming Show 2020 از زبان Evan Lahti سردبیر وب‌سایت PC Gamer

آقای Evan Lahti سردبیر وب‌سایت PC Gamer امروز مطلبی را در رابطه با تاریخ برگزاری PC Gaming Show 2020 منتشر کرد که در آن مشخص کزد که این رویداد در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۹۹ (۶ ادامه مطلب