Minecraft Archives - تک مگا | نبض فناوری و سرگرمی

پیاده سازی نقشه چرنوبیل در Minecraft توسط یکی از بازیکنان طی دوسال

پیاده سازی نقشه چرنوبیل در Minecraft توسط یکی از بازیکنان طی دوسال

طبق جدیدترین اخبار بازی، یکی از بازیکنان بازی محبوب MineCraft توانسته است که، نقشه چرنوبیل در Minecraft را پس از دو سال طراحی و آن ‌را بسازده. Janisko با استفاده از جامعه بزرگ ماینکرفت و ادامه مطلب