League of Legends Archives - تک مگا | نبض فناوری و سرگرمی

تبلیغات در بازی League of Legends جهت معرفی حامیان در لیگ

تبلیغات در بازی League of Legends جهت معرفی حامیان در لیگ

طبق آخرین اخبار بازی، روش جدیدی برای تبلیغات در بازی League of Legends معرفی شده است که در بروزرسانی جدید این عنوان اعمال میشود. و این بروزرسانی باعث میشود که به لیگ ها این اجازه ادامه مطلب