Googole Play Archives - تک مگا | نبض فناوری و سرگرمی

شکست فروشگاه Epic Games از گوگل پلی. اپیک گیمز اعتراف کرد

شکست فروشگاه Epic Games از گوگل پلی. اپیک گیمز اعتراف کرد

طبق جدیدترین اخبار بازی شکست فروشگاه Epic Games از گوگل پلی بر اثر فشار های گوگل بوده است. ۱۸ ماه پس از انتشار بازی به عنوان نرم افزار شخص ثالث قابل بارگیری در خارج از ادامه مطلب