Everspace 2 Archives - تک مگا | نبض فناوری و سرگرمی

قرار است که دنباله ی بازی EverSpace در سال ۲۰۲۱ منتشر شود

قرار است که دنباله ی بازی EverSpace در سال ۲۰۲۱ منتشر شود

طبق آخرین اخبار بازی، ساخت دنباله بازی Everspace تایید شده است این عنوان جذاب در سال ۲۰۲۱ منتشر میشود. معرفی شده در (رویداد معرفی بازی PC). اگر نتوانسته‌اید از جنگ بین کشتی های کهشکانی لذت ادامه مطلب