EU Archives - تک مگا | نبض فناوری و سرگرمی

روسیه به سومین بازار بزرگ اروپا برای بازی های ویدیویی تبدیل شد

روسیه به سومین بازار بزرگ اروپا برای بازی های ویدیویی تبدیل شد

SuperData و Wargaming امروز گزارش مفصلی درباره وضعیت فعلی و چشم انداز توسعه بازار بازی در کشورهای مشترک المنافع کشورهای مستقل (CIS) منتشر کرده اند. در این گزارش به این موضوع اشاره شده است که ادامه مطلب