Civilization 6's Archives - تک مگا | نبض فناوری و سرگرمی

DLC جدید بازی Civilization 6’s در تاریخ ۲۳ ژوئیه منتشر خواهد شد.

DLC جدید بازی Civilization 6’s در تاریخ ۲۳ ژوئیه منتشر خواهد شد.

طبق جدیدترین اخبار بازی، DLC جدید بازی Civilization 6’s به زودی منتشر و اتیوپی و یک حالت بازی جدید را اضافه می کند. اضافه شدن یک رهبر جدید،و تمدن و موارد دیگر. تمدن ششم (Civilization ادامه مطلب