assassin's creed ragnarok Archives - تک مگا | نبض فناوری و سرگرمی

معرفی بازی assassin’s creed ragnarok در ماه فوریه و تاریخ انتشار آن

معرفی بازی assassin’s creed ragnarok در ماه فوریه و تاریخ انتشار آن

وقتی حرفی از بازی با عنوان های کشتار با شمشیر و جهان ازاد به گوشمان میخورد بیشتر ما فکرمان به سمت سری بازی های AssAssin’s Creed میرود . این بار کمپانی Ubisoft خبر از انتشار ادامه مطلب