تک مگا | نبض فناوری و سرگرمی

تعداد بازیکنان Persona 4 Golden از مرز ۵۰۰۰۰۰ نفر عبور کرد

تعداد بازیکنان Persona 4 Golden از مرز ۵۰۰۰۰۰ نفر عبور کرد

طبق جدیدترین اخبار بازی، تعداد بازیکنان Persona 4 Golden از مرز ۵۰۰,۰۰۰ هزار نفر بر روی رایانه های شخصی عبور کرد. “از همه حمایتهای شما متشکریم!”. “ما بسیار هیجان زده می شویم که اعلام کردیم ادامه مطلب